Bedrijven/Particulieren

Gelukkig werken (executive) coaching

Waarom coaching op Gelukkig(er) Werken?

Uit onderzoek komt naar voren dat gelukkige medewerkers minder snel ziek worden, beter tegen stress kunnen, meer resultaat bereiken, beter kunnen samenwerken, flexibeler zijn en zichzelf beter kunnen leiden. Gelukkige medewerkers dragen op een positieve manier bij aan de mate van geluk en effectiviteit in het werk.

Door middel van coaching kunnen medewerkers en leidinggevenden leren gelukkiger te werken. De coaching is persoonlijk, gaat uit van het versterken van eigen leiderschap en heeft tot doel mensen te helpen zichzelf beter te kunnen sturen richting meer geluk en resultaat in het werk.

De coaching wordt verzorgd door Marijke Gast. Marijke Gast is senior coach en gecertificeerd gelukkig Werken. Ze volgde haar opleiding bij Onno Hamburger, psycholoog en senior trainer & coach. Hij schreef in 2011 het boek Gelukkig Werken en startte zijn eigen opleiding.

Inhoud coaching op Gelukkig(er) Werken

De coaching gaat uit van het versterken van eigen leiderschap en heeft tot doel mensen te helpen zichzelf beter te kunnen sturen richting gelukkig werken. Voor het programma wordt gebruik gemaakt van de meeste recente interventies uit de positieve psychologie en de neurologie. Het boek “Gelukkig Werken; versterk je eigen leiderschap” wordt voor dit programma gebruikt als leidraad en werkboek.

Wat maakt deze training uniek?

Marijke Gast heeft meer dan 15 jaar ervaring met het coachen en trainen van medewerkers en leidinggevenden (ook executive niveau) persoonlijke coaching en stressreductie bij zeer verschillende doelgroepen en in verschillende sectoren. Ze gebruikt daarbij de beste en meest recente instrumenten uit de (positieve) psychologie en neurologie.

Intake

Heb je interesse in (executive) coaching op het gebied van Gelukkig Werken? Vraag dan verblijvend een intake aan. Bel 030-6343277 of mail me.
Tijdens de intake gaan we gelijk aan de slag om jouw leerdoelen (verder) helder te maken.

Hieronder een aantal leerdoelen die mensen noemen om mee aan de slag te gaan tijdens de coaching op Gelukkig(er) Werken:

 • Methodieken aanleren om meer rust en overzicht te creëren tijdens drukke periodes.
 • Beter leren relativeren.
 • Beter en adequater leren voor jezelf op te komen en nee zeggen (vooral tijdens perioden met extra druk/ stress).
 • Beter leren inschatten wat medewerkers willen.
 • Meer sturen op invloed in plaats van macht.
 • Meer inspireren van medewerkers en collega’s.
 • Eerder en adequater leren hulp te vragen.
 • Bewuster worden van eigen drijfveren en energie gevers en hier zichzelf actiever op sturen.
 • Minder kritisch zijn op zichzelf,  vaker uitspreken wat hij/zij belangrijk vindt.
 • Verminderen van het gevoel van (over) verantwoordelijkheid.
 • Zichzelf nog beter later zien (personal branding).
 • Bewuster te worden van dingen die hij doet en daarop keuzes maken.

Structuur en tijdsplanning coaching

Coaching bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 coachgesprekken met tussenliggende voorbereidingsopdrachten gaan we hiermee aan de slag.
De doorlooptijd van het gehele traject is 3 tot 5 maanden. De methodiek die gehanteerd wordt is de Gelukkig Werken methodiek.
Deze is ontwikkeld door Onno Hamburger en wordt beschreven in het boek Gelukkig Werken.
De methodiek wordt specifiek toegesneden op de vragen en doelstellingen van de coachee.
Na het intake gesprek vult de deelnemer twee uitgebreide online vragenlijsten in (Big 5 en de Gelukkig Werken Vragenlijst).
De bespreking daarvan zal tijdens het eerste coachgesprek centraal staan en maakt het mogelijk de doelstellingen en focus van dit traject verder te specificeren.

Heb je interesse bel 030-6343277 of mail voor het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak.